14

Όπου και αν πάω, έχω πάντα μαζί μου μια φωτογραφική μηχανή, μόνο έτσι σταματάω το χρόνο.