12

Συνήθως φωτογραφίζω τα συναισθήματα ενός λαού ως απλός θεατής.