06

Ακόμα και στη τέχνη υπάρχει χώρος στο γέλιο, αρκεί να είναι μια δημιουργία.